Chinh sach bao mat

Luật bảo vệ thông tin cá nhân

Liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, chính sách bảo mật của trang web này chịu chi phối bởi các điều khoản liên quan đến Pháp luật Việt Nam, cùng với các mục có trong tài liệu chính sách này, cấu thành nên chính sách bảo mật của trang web WAKODO VIỆT NAM.

WAKODO theo từng thời điểm có thể ký hợp đồng phụ nhằm chỉnh sửa hoặc vận hành các trang web WAKODO cụ thể hoặc các phần trong đó cho các công ty bên ngoài mà chúng tôi xét thấy đáng tin cậy. Trong tương lai, nếu đơn vị xử lý hoạt động của trang web WAKODO bị tách rời hoặc chuyển giao, tách khỏi WAKODO VIỆT NAM, dữ liệu cá nhân của các thành viên sẽ được chuyển giao cùng với quyền sở hữu. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục được bảo vệ trên cơ sở các nguyên tắc bảo mật giống như trên trang web WAKODO hiện tại.

Khi nào chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân?

Trang web WAKODO có thể yêu cầu thành viên cung cấp thông tin cá nhân trong những trường hợp dưới đây. Trong những trường hợp đó, trang web WAKODO sẽ nêu rõ nhu cầu về thông tin cá nhân. Các thành viên được yêu cầu quyết định xem có cung cấp thông tin theo ý của mình hay không.

 • Đăng ký dịch vụ thông tin e-mail.
 • Đăng ký dịch vụ thành viên.
 • Phản hồi cho các cuộc khảo sát trực tuyến.
 • Đơn đăng ký/ tham gia các cuộc thi, giải thưởng và các sự kiện khác.
 • Yêu cầu về các dịch vụ hoặc thông tin đặc biệt.
 • Đơn đặt hàng cho các ấn phẩm định kỳ, sách, nội dung kỹ thuật số hoặc các sản phẩm khác.
 • Ứng dụng để tham dự các cuộc triển lãm, hội thảo hoặc các sự kiện khác.
 • Khác

 

Tùy từng thời điểm, thành viên có thể cần phải cung cấp thông tin cá nhân khi yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm từ các công ty, tổ chức không phải WAKODO thông qua trang Web của WAKODO. Trong những trường hợp cần thiết để cung cấp thông tin cá nhân này cho các công ty hoặc tổ chức đó, điều này sẽ được nêu rõ ràng và chúng tôi yêu cầu các thành viên chỉ cung cấp thông tin đó theo ý muốn của mình.

Chúng tôi yêu cầu loại thông tin cá nhân nào?

Đôi khi, WAKODO Website có thể yêu cầu các thành viên cung cấp địa chỉ email, tên, mã bưu chính và địa chỉ, số điện thoại hoặc các thông tin khác cho mục đích liên lạc với cá nhân thành viên hoặc cho mục đích nhận dạng cá nhân. Chúng tôi có thể hỏi các thành viên tuổi hoặc ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp hoặc chủ sở hữu lao động của họ. Chúng tôi cũng có thể hỏi về thông tin hoặc sản phẩm mà họ quan tâm, đăng ký báo hoặc tạp chí, cũng như các dịch vụ được sử dụng, sở thích, thu nhập và các vấn đề khác. Không cần thiết phải trả lời tất cả các câu hỏi, nhưng có thể có một số dịch vụ có thể sẽ không khả dụng trừ khi chúng tôi nhận được câu trả lời cho một số câu hỏi nhất định.

Thông tin cá nhân do thành viên cung cấp có thể khớp với dữ liệu khác do WAKODO Việt Nam quản lý. Ví dụ, dữ liệu có thể khớp với các hệ thống quản lý các ấn phẩm định kỳ do WAKODO Việt Nam xuất bản, để kiểm tra xem các cá nhân có phải là thành viên của Trang web WAKODO hay không.

Nếu thành viên muốn xóa thông tin cá nhân mà mình đã đăng ký, thì có thể gửi yêu cầu đến văn phòng quản lý của trang web WAKODO bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp khi thông tin bị xóa, một số dịch vụ do trang Web WAKODO cung cấp có thể không truy cập được nữa.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

Thông tin cá nhân do các thành viên cung cấp có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây. Nếu một thành viên không muốn thông tin của mình được sử dụng cho các mục đích cụ thể, có thể gửi yêu cầu đến văn phòng quản trị của trang Web WAKODO bất cứ lúc nào.

 • Để phân phối email như một phần của dịch vụ email
 • Để xác minh xem ai đó đã đăng ký dịch vụ thành viên hay chưa
 • Để cung cấp thông tin hoặc sản phẩm mà thành viên đã đặt hàng
 • Để xác minh hoặc hướng dẫn cần thiết cho các dịch vụ, v.v. mà các thành viên đã đăng ký
 • Để báo cáo kết quả cho các thành viên đã tham gia / hợp tác trong các cuộc khảo sát hoặc sự kiện
 • Để gửi các thông báo từ WAKODO Việt Nam mà chúng tôi cho rằng các thành viên có thể quan tâm
 • Để gửi thông báo từ các công ty hoặc tổ chức khác ngoài WAKODO Việt Nam mà chúng tôi cho rằng các thành viên có thể quan tâm
 • Khi cần liên hệ với các thành viên vì lý do khác

 

Trang Web WAKODO sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của thành viên cho các mục đích ngoài những mục đích đã được cung cấp, trừ khi có được sự đồng ý của thành viên. Ví dụ, người chỉ đăng ký chương trình đổi điểm sẽ không được tự động đăng ký dịch vụ e-mail.

Tuy nhiên, nhằm nâng cao sự hài lòng của thành viên đối với nội dung hoặc e-mail của trang web WAKODO, hoặc để tùy chỉnh nội dung đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để đăng quảng cáo mà thành viên có thể quan tâm.

Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba

Trang web WAKODO sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân đã đăng ký của thành viên khi chưa có được sự đồng ý của thành viên đó. (Ngay cả khi chúng tôi cung cấp thông tin mà chúng tôi tin rằng các thành viên sẽ quan tâm đến từ các công ty hoặc tổ chức khác, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho các công ty hoặc tổ chức đó.) Tuy nhiên, thông tin cá nhân của thành viên có thể được chia sẻ giữa các công ty liên kết của Tập đoàn Asahi. Nếu thành viên đồng ý cho phép tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba, nhưng sau đó lại quyết định ngừng cung cấp thông tin này, WAKODO Website sẽ ngừng cung cấp thông tin này cho các bên ngoài trong thời gian sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, nếu một thành viên đã cung cấp thông tin cá nhân của mình khi yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm, hoặc khi đặt hàng, đăng ký hoặc liên hệ với một công ty hoặc tổ chức bên ngoài thông qua trang web WAKODO, đó sẽ được coi là có được sự đồng ý của thành viên đó và thông tin sẽ được cung cấp cho công ty hoặc tổ chức. Các thành viên sẽ được coi là đã đồng ý vào thời điểm đăng ký trong trường hợp họ đăng ký với những trang web có mục đích chính là giới thiệu thành viên với các công ty hoặc tổ chức khác.

Theo từng thời điểm, thông tin cá nhân có thể được thống kê, tổng hợp và công bố. Không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân trong đó.

Thông tin cá nhân được lưu trữ cẩn thận

Trang web WAKODO đã thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của mình. Thông tin cá nhân được lưu trữ trong một môi trường an toàn mà các thành viên thông thường không thể truy cập được.

Thông tin đã đăng ký có thể bị xóa bất kỳ lúc nào

Dựa theo yêu cầu của bất kỳ thành viên nào, trang web WAKODO sẽ ngừng truyền tải thông tin hoặc dịch vụ đến thành viên đó, đồng thời xóa thông tin cá nhân đã đăng ký của thành viên đó khỏi cơ sở dữ liệu trong trường hợp thành viên yêu cầu hủy đăng ký của mình. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào mà chúng tôi đã cung cấp thông tin cá nhân của thành viên thực hiện các biện pháp tương tự càng sớm càng tốt. Vui lòng gửi email đến văn phòng hành chính liên quan nếu có thắc mắc liên quan đến việc thay đổi hoặc xóa đăng ký. Trong trang web WAKODO, một số thông tin cá nhân do thành viên cung cấp có thể được xác minh và/ hoặc thay đổi. Nếu không thể thay đổi hoặc xóa thông tin trên một trang cụ thể, vui lòng liên hệ với văn phòng hành chính liên quan.

Xin hãy lưu ý

Trang web WAKODO cung cấp các dịch vụ bao gồm trò chuyện, diễn đàn, bảng thông báo, nhóm tin tức và trao đổi e-mail. Bất kỳ thông tin nào thành viên tự tiết lộ trong bối cảnh của các dịch vụ này sẽ được coi là thông tin công khai.

Địa chỉ IP và cookie có thể được sử dụng

Trang web WAKODO có thể sử dụng các địa chỉ IP đã đăng ký trong nhật ký chủ yếu cho các mục đích sau đây. Xin lưu ý rằng địa chỉ IP không xác định một cá nhân.

 • Để xác định nguyên nhân và giải quyết các sự cố do máy chủ gây ra.
 • Cho mục đích của quản trị trang web.

 

Trang web WAKODO cũng có thể sử dụng cookie. Cookie là thông tin mà trang web gửi đến trình duyệt của thành viên, được lưu trữ dưới dạng tệp nhỏ trên ổ cứng của thành viên. Việc sử dụng cookie cho phép trang web ghi lại những trang cụ thể mà một thành viên đã truy cập. Các trang web thành viên có thể cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng cookie cùng với thông tin do thành viên cung cấp.

Trang web WAKODO chủ yếu sử dụng cookie cho các mục đích sau.

 • Cải thiện nội dung của trang Web và email của chúng tôi để nâng cao sự hài lòng của khách hàng và điều chỉnh nội dung đó cho từng thành viên.
 • Tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi theo sở thích của từng thành viên.
 • Điều chỉnh quảng cáo để các thành viên không bị hiển thị lặp lại các quảng cáo giống nhau và thực hiện các điều chỉnh để các thành viên xem các quảng cáo mà họ có thể quan tâm.

 

Thông tin thu được thông qua việc sử dụng cookie có thể được phân tích thống kê, biên soạn và xuất bản. Không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân trong đó.

Thành viên có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của họ để chặn cookie hoặc để cảnh báo khi cookie đã được chấp nhận. Hầu hết các dịch vụ được cung cấp bởi trang Web WAKODO đều có thể được truy cập ngay cả khi trình duyệt chặn cookie. Tuy nhiên, có thể có một số dịch vụ chỉ cung cấp quyền truy cập hạn chế hoặc không có quyền truy cập nếu cookie bị tắt.

Thắc mắc

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật của trang web WAKODO, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail sau:  Customercare.Consumergoods@dksh.com